​​​​​​

Næringsparken

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om næringsparken eller ønsker tilbud på tomt eller leie av lokaler

Lene Haug

Daglig leder
Tlf: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no

Mjåtveit Næringspark

25 minutter fra Bergen sentrum, har Mjåtveit Næringspark en visjon om å tilby et åpent og pulserende miljø hvor ulike profesjoner kan arbeide side om side. Næringsparken vil bety flere hundre arbeidsplasser for Meland.  

Meland er en kommune i vekst. Butikkene i Meland økte omsetningen med over 19 % i 2011, iflg SSB. Dette var den tredje største økningen i landet og størst i Hordaland.

Vi ønsker å skape en mangfoldig næringspark med god aktivitet, et trivelig miljø og vi vil stimulere til synergier mellom virksomhetene, nyskaping og videre vekst

Det er stor etterspørsel etter næringstomter i Bergen samtidig som tilbudet er begrenset. Næringsområder i sentrum omgjøres i økende grad til boligområder. Dermed trenger bedrifter areal andre steder. Trafikksituasjonen i Bergen medvirker også til at bedrifter søker egnet areal sentralt plassert i forhold til veinett utenfor byen. 

  • Tenker du og din virksomhet på nye lokaler?
  • Behov for mer plass?
  • Behov for mer effektive lokaler?
  • Ønsker du kort vei til Bergen sentrum uten å hindres av den krevende trafikksituasjonen?
  • Er Bergen Nord en attraktiv lokalisering for din bedrift?
  • Vil du planlegge nye lokaler på et stort og fleksibelt område rett ved riksvei?

 

Svaret er Mjåtveit Næringspark – salg av tomter er nå i gang! De virksomhetene som kommer inn tidlig, får stor fleksibilitet i valg av tomt og utforming av denne.

Mjåtveit Næringspark ligger to kilometer fra kommunesenteret Frekhaug og seks kilometer fra Knarvik, sør for riksvei 564 med grense til riksveien. Næringsområdet ligger 27,5 km fra Bergen. Eikåstunnelen, som nå er under bygging, vil korte ned avstanden. Når Nyborgtunnelen er ferdig i 2017, vil det bare ta 20 - 25 minutter fra Mjåtveit Næringspark til Bergen sentrum.

Mjåtveit Næringspark eies av Liegruppen og består av ca.100 daa, tilsvarende 15 fotballbaner. Arealet ligger inntil riksvei 564 som er ny og utbedret. Adkomsten/avkjøringen til riksveien er sentralt plassert i området, og på en strekning med god sikt. De interne veiene er dimensjonert for vogntog VT med 7 meter kjørebanebredde, 1 meter skulder og 2,5 meter bredt fortau.

Næringsparken er regulert til kombinert formål, med plass nok til både forretning, kontor og industri.

Området passer for mange forskjellige typer virksomheter - alt fra bilforhandlere, møbelkjeder, hagesentre, treningssentre og lettere industri. Flere aktører har meldt sin interesse og tre tomter er allerede solgt til anerkjente bedrifter; Borlaug & Brosvik Transport, Unigrafisk (trykkeri) og Byggrengjøring. Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsverk (NGIR) er interessert i å etablere miljøstasjon på området. 

Les mer i vår brosjyre


Næringstomter for salg


Grunnarbeid på tomtene


SameietMjåtveit Næringspark  tilbyr fleksible næringstomter i Meland kommune, rett nord for Bergen

Les mer...


Mjåtveit Grunnarbeid AS er selskapet som leverer entreprenørtjenestene i næringsparken.

Les mer...


Sameiets formål er å sikre en forsvarlig og helhetlig opparbeidelse, forvaltning og vedlikehold av Eiendommen

Les mer...