​​​​​​

Kommunen

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om næringsparken eller ønsker tilbud på tomt eller leie av lokaler

Lene Haug

Daglig leder
Tlf: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no

Samarbeid om nye arbeidsplasser


- Meland kommune er opptatt av å skape nye arbeidsplasser og legger aktivt til rette for dette. Vi er glade for at Liegruppen har etablert seg i kommunen med Mjåtveit Næringspark, sier ordfører i Meland kommune Nils Marton Aadland.

Det er stor etterspørsel etter næringsareal i Bergensområdet samtidig som tilbudet er begrenset. Dermed trenger bedrifter areal andre steder. Meland kommune ligger gunstig plassert i forhold til Bergen. Nye tunneler og utbedringer på veiene vil korte ned kjøretiden til Bergen sentrum til ca 20 minutter de neste årene. Dette er et konkurransefortrinn for Meland kommune og vi arbeider målrettet og aktivt med å skape nye arbeidsplasser i Meland, sier ordføreren.

Rent konkret regulerer Meland kommune mer areal til næringsformål. Dernest etablerer de aktivt kontakt med miljø som kan utvikle disse arealene. Her opplever Meland kommune Liegruppen som en konstruktiv og profesjonell aktør.

- Samarbeidet med Liegruppen oppleves som veldig positivt. Alt det som skjer i Mjåtveit Næringspark viser at vi er på rett vei, sier ordfører i Meland kommune Nils Marton Aadland.