​​​​​​

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om næringsparken eller ønsker tilbud på tomt eller leie av lokaler

Lene Haug

Daglig leder
Tlf: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no
  • I 2001 kjøpte Liegruppen det tidligere produksjonsanlegget til Hansa Borg Bryggerier. Anlegget besto av cirka 33 000 m² bygninger og 15 000 m² fjellhaller, samt en parkeringsplass i Fløen på cirka 2000 m².

  • Visjonen vår var å skape i by i byen. I dag er det som var et travelt bryggeri, blitt en miniby i hjertet av storbyen. Her finnes både bryggeri, skole, restaurant, butikk og næringslokaler

  • Lieco Bygg AS eier 4 bygninger sentralt på Straume på til sammen 5.960 m². Lokalene er flotte og bygningene ligger sentralt til vis à vis Sartor Senter.

  • Liegruppen fremmer grunneiernes interesserer i et område på nærmere 300 mål på Nordre Bildøy. Beregninger viser at en optimal utnyttelse av nordre Bildøy kan gi plass til cirka 7000 mennesker, hotell, kulturhus, næringsareal, parker og vrimleområder mot sjøen.

Om oss

Tradisjon og innovasjon

Liegruppen Eiendom står bak Mjåtveit Næringspark. Liegruppens visjon er ”Tradisjon og Innovasjon” som signaliserer respekt for egen historie og jordnære utgangspunkt, kombinert med evnen og ikke minst viljen til nyskapning gjennom å sette seg store og utfordrende mål. Eierskapet i bedriften er og har alltid vært familiebasert, og har sine røtter helt tilbake til 1800-tallet.

Liegruppen kan vise til mange prosjekt som har vunnet stor oppmerksomhet og anseelse nettopp for utvikling av nærings- og boligareal i tett samarbeid med kommuner, omgivelser (naboer mm) og leietakere. Hansaparken i Bergen sentrum og Bildetangen på nordre Bildøy som blir en sentral bydel i Sotra Kystby, er to eksempler. I alle sammenhenger setter vi vår ære i å forstå behov og ønsker både hos tomtekjøpere, leietakere og de offentlige instansene som tilrettelegger. Sammen skaper vi gode byggeprosjekt med lang varighet. For mer informasjon om Liegruppen se www.liegruppen.no