​​​​​​

Kommunen

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om næringsparken eller ønsker tilbud på tomt eller leie av lokaler

Lene Haug

Daglig leder
Tlf: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no

Andre samarbeidspartnere i Regionen

Meland Utbyggingsselskap AS

Meland Utbyggingsselskap AS er et aksjeselskap som er 100 % eid av Meland kommune, og skal drive etter forretningsmessige prinsipper.  Vi skal kjøpe og selje tomteområder og utvikle tomteland både for privatpersoner og næringslivet. Selskapet skal arbeide for tilrettelegge for sosial bustadbygging. Meland Utbyggingsselskap AS skal ha hovedfokus på kjøp av areal til næring, og vi skal være ein aktiv næringsaktør.  Vi skal også ha fokus på rullering av kommuneplanen, ved å vurdere nye aktuelle areal/område, og komme med forslag til gode næringsareal. Meland Utbyggingsselskap AS har som hovedoppgave å styrke næringsgrunnlaget i Meland kommune. Selskapet skal medverke til å skape flere arbeidsplasser i regionen gjennom utvikling av eksisterende næringsliv og hjelp til etablerere.

Regionrådet i Nordhordland IKS

Regionrådet i Nordhordland IKS har som formål å videreutvikle regionen næringsmessig, sosialt og kulturelt. En viktig del av arbeidet til Regionrådet er oppfølging av etablerere og næringsdrivende i regionen.

Nordhordland Næringshage

Nordhordland Næringshage åpnet torsdag 9. august. Tidligere Mongstad Næringshage har fått en god erstatter, og med SIVA som som medeier og støttespiller i både inkubatorselskapet og næringshagen ser vi frem til et fruktbart samarbeid, sa Børge Brundtland, daglig leder i Industriutvikling Vest under åpningen.

Les mer om åpningen på Regionrådet i Nordhordland sin nettside her, og på SIVA sin nettside her.

Nordhordaland Handverk- og Industrilag

Nordhordland Handverk- og Industrilag blei stifta i 1972 og er i dag møteplass for ca. 250 bedrifter innen håndtverk, industri og tjenesteyting i Nordhordland og Gulen. NHIL er ein interesseorganisasjon som arbeider for ein Nordhordlandsregion med eit næringsliv i vekst.