​​​​​​

Kommunen

Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om næringsparken eller ønsker tilbud på tomt eller leie av lokaler

Lene Haug

Daglig leder
Tlf: +47 47 64 61 93
E-post: lene@liegruppen.no

Fakta om Meland kommune 

Meland kommune ligger nordvest i Hordaland fylke og omfatter Holsnøy, Flatøy og noen mindre øyer mot Herdlefjorden.

Meland nabokommune til Bergen, og reisetiden fra Mjåtveit Næringspark til Bergen sentrum er på ca. 30 min. Kommunen er landfast via Nordhordlandsbrua og er bindeledd mellom Bergen og Nordhordland.

Meland er en av de kommunene i landet som har sterkest befolkningsvekst har i dag et innbyggertall på ca. 7300. Kommunen satser sterkt på næringsutvikling og har ansatt en egen næringskonsulent for å fremme utviklingen av næringsaktivitet i kommunen. Mjåtveit Næringspark har et svært godt samarbeid med Meland kommune og vi opplever det som svært svært spennende og meningsfylt å drive næringsutvikling i en kommune med et så sterkt næringsfokus. I praksis opplever vi til dagen evnen til gode konstruktive og effektive prosesser, samt at de på en svært god måte tilrettelegger for etablering nye bedrifter, samt en god oppfølging av de bedriftene som allerede er etablert i kommunen.